Nota legal

Llei orgànica dels serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE)

Segons estableix la Llei 34 / 2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), B.O.E. Nº 166, s’ofereix a tots els usuaris i visitants la informació legal relativa a la societat propietària del lloc Web ubicat a la direcció d’Internet https://www.lamasiademartins.com/

1. Dades identificatives

SOLDEBRE i Secció de Crèdit, S.Coop.C.L. Ctra. Raval de Crist, s/n 43500 – Tortosa (Tarragona) ES CIF: ES F43440759 Adreça electrònica: info@soldebre.es Web: www.lamasiademartins.com Inscrita al Registre General de Cooperatives del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya amb el número 8001, full TN-893, inscripció 1a de data 16/06/1995.

2. Política d’enllaços

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només finalitat informativa. SOLDEBRE i Secció de Crèdit SCCL rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en aquestes pàgines Web. Les eventuals referències que es realitzen en el Web de lamasiademartins.com a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de SOLDEBRE i Secció de Crèdit SCCL.

3. Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d’aquest lloc Web es troba protegida per les lleis espanyoles internacionals sobre propietat Intel•lectual i Industrial. Així mateix, el contingut d’aquest lloc Web també té la consideració de programa d’ordinador per tant se li aplica tota la legislació espanyola i comunitària vigent concernent.

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts cedits al nostre lloc Web són propietat dels seus respectius autors. La resta són propietat de SOLDEBRE i Secció de Crèdit SCCL. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web sense el permís escrit exprés de SOLDEBRE i Secció de Crèdit SCCL.

4. Limitació de responsabilitats

SOLDEBRE i Secció de Crèdit SCCL no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari (software y hardware), documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Per això, SOLDEBRE i Secció de Crèdit SCCL no es fa responsable de cap dany ni perjudici que sofreixi l’usuari per l’existència de virus o altres elements en el lloc Web. SOLDEBRE i Secció de Crèdit SCCL no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del lloc Web i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat alguna per danys y perjudicis que es puguin generar per falta de disponibilitat i errors en l’accés. SOLDEBRE i Secció de Crèdit SCCL no pot garantir que les transmissions d’informació a través d’Internet siguin totalment segures, ja que intervenen múltiples factors fora del control de SOLDEBRE i Secció de Crèdit SCCL, entre altres la pròpia configuració informàtica de l’usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telecomunicacions, etc. SOLDEBRE i Secció de Crèdit SCCL no es fa responsable dels danys o perjudicis que sofreixi l’usuari per possibles contingències en la transmissió d’informació, com són la pèrdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.

5. Jurisdicció i lleis aplicables

Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d’ús i accés a aquest lloc Web contingudes en la present Informació Legal, així com qualsevol relació entre vostè com Usuari – Visitant i SOLDEBRE i Secció de Crèdit SCCL es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de Tortosa.

Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD)

1. Dret d’informació i finalitat

D’acord amb allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, i amb el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, de Protecció de Dades Personals (en endavant, RDLOPD), s’informa el client dels següents punts:

  •  SOLDEBRE i Secció de Crèdit SCCL, és, a l’efecte del RDLOPD, Responsable del Fitxer en el qual s’inclouran les dades personals que vostè ens faciliti. L’adreça del responsable del fitxer és: Ctra. Raval de Crist, s/n – Tortosa 43500 (Tarragona).
  • Les dades facilitades a SOLDEBRE i Secció de Crèdit SCCL, formaran part d’un fitxer automatitzat responsabilitat del mateix. El fitxer es troba degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i tot el procés de tractament, emmagatzematge i manteniment es troba sotmès als controls i normes establerts en el Reglament de Mesures de Seguretat.
  • La finalitat per a la qual es recullen les dades serà la de cada cas concret, però sempre tindrà com a objecte gestionar el servei prestat per l’empresa al client dintre del marc de la relació comercial que els uneix, enviar-li informació i publicitat sobre ofertes, promocions o recomanacions i confeccionar nous productes a partir de les preferències dels nostres clients.

2. Dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO)

En virtut de les lleis abans esmentades, el client podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades a través de l’adreça de correu electrònic soldebre@soldebre.es, per telèfon al 977 442 184, per fax al 977 502 561 o bé dirigint-se o enviant un correu postal a la següent adreça: SOLDEBRE i Secció de Crèdit SCCL, Ctra. Raval de Crist s/n – Tortosa 43500 (Tarragona).

3. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari

Els camps marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte, a emplenar per l’usuari, són estrictament necessaris per a atendre la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a SOLDEBRE i Secció de Crèdit SCCL són veraces y es fa responsable de comunicar, a la empresa, qualsevol modificació de les mateixes.

4. Forma d’enviament del correu electrònic

La forma d’enviament dels nostres correus electrònics s’està realitzant complint la LSSICE (Llei Orgànica 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic) per la que tot enviament que no hagi estat sol·licitat prèviament pel destinatari és il•legal, excepte si es fa una sola vegada, consti la paraula PUBLICITAT a l’assumpte i es faciliti la revocació del consentiment de l’usuari Els correus no sol·licitats incompleixen les lleis RDLOPD i LSSICE.

5. Mesures de seguretat

Conforme el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats i No Automatitzats amb dades de caràcter personal i segons amb l’especificat en el article 81 de la RDLOPD, SOLDEBRE i Secció de Crèdit SCCL ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries per a garantir aquesta seguretat.

SOLDEBRE i Secció de Crèdit SCCL es compromet a complir amb el deure de secret, confidencialitat i privacitat respecte a les dades personals contingudes en els fitxers automatitzats i no automatitzats, de les quals n’és titular, evitant així, la pèrdua, mal ús, accés no autoritzat i robo de les dades que l’usuari faciliti a través de la seva Web.